Naslovnica » suradnici - biografije

Matija Kezele

kucni-duhovi-probe-1Rođen u Zagrebu,  1986.

Studij glume i lutkarstva završava 2008. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

2013. dobiva status slobodnog umjetnika RH te se pridružuje se međunarodnoj organizaciji Crveni nosevi, klaunovidoktori.

2012. osnovao umjetničku organizaciju Kotar teatar.

Matija djeluje kao izvođač te suradnik u nizu kazališnih projekata u različitim funkcijama, izmeđuostalog djeluje kao organizator, producent, sudionik, asistent te voditelj radionica i festivala.

Od 2009. godine angažiran  kao stalni vanjski suradnik HNK u Varaždinu.

Kao izvođač, surađivao je sa nizom redatelja u kazališnim kućama Zagreba, Zadra, Čakovca, Varaždina i Beograda. Od 2007. vodi samostalne radionice Mime i glumačkog treninga (ZKM, Knap, HNK u Varaždinu, kazališni kamp u Pazinu, Buje). Od 2008. asistent je i organizator radionica Nhandan Chirco, talijanske izvedbene umjetnice (Teatar Itd,Test! Festival, kazalište Dubarava, Ljetna škola Pučića, Kotar teatar i CZK August Cesarec)

Više na:

www.matijakezele.com

www.kotarteatar.com