Naslovnica » suradnici - biografije

Danijela Petrić

Danijela Petrić studij glasovira završila je na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u klasi prof. Marije Gvozdić-Horvat te na Konzervatoriju Giuseppe Verdi u Milanu. Kao stipendist francuske Vlade boravi u Parizu gdje studira na Schola Cantorum te na Conservatoire National Superieur de Paris u klasi J. Loriod. Usavršavala se na majstorskim tečajevima kod E. Timakina, R. Kehrera, R. Muraroa, D. Krausa, P. Badura-Skode, M. Damerinija i M. Krolla (čembalo). Kao solistica i komorna glazbenica koncertira u domovini i inozemstvu (Slovenija, Italija, Austrija, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Kanada, Meksiko). Sudjeluje na uglednim festivalima kao što su Muzički biennale Zagreb, Gaudeamus Music Festival Amsterdam, Cervantino Festival Mexico, Večeri na Griču, Tribina muzičkog stvaralaštva Opatija, Musicafutura La Spezia, Festival Lent Maribor. Pedagoškim radom bavi se od 1994. godine kao suradnik Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu , a profesor je na Glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu. Kao korepetitor surađivala je s Operom Hrvatskog narodnog kazališta  u Zagrebu te s Teatrom alla Scala u Milanu. Ostvarila je brojne snimke za potrebe Hrvatskog radija i televizije. Zajedno s Z. Niessnerom suosnivačica je Udruge Mala opera.