Naslovnica » suradnici - biografije

Cvita Pastuović

Rođena sam 19. listopada 1995. u Zagrebu, gdje sam završila Osnovnu, a zatim i Srednju školu suvremenog plesa Ane Maletić, koje sam pohađala paralelno s općeobrazovnim školama. U jesen 2014. godine upisala sam dvopredmetni studij pedagogije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dugi niz godina bila sam polaznik i član Dramskog studija u Dječjem Kazalištu Dubrava, u sklopu kojeg sam sudjelovala u procesu izrade i izvedbe desetak dječjih amaterskih predstava. Od 2016. godine radim kao voditeljica mlađih grupa Dramskog studija – scenski pokret u Dječjem kazalištu Dubrava / Narodnom sveučilištu Dubrava.