Naslovnica » suradnici - biografije

Antonio Brajković

Antonio Brajković završio je Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu te potom diplomirao solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Sveučilšta u Zagrebu u klasi prof. M. Grđan. Tijekom studija usavršavao se kod brojnih pedagoga od kojh se ističu seminari M. Lipovšek, a umjetničko usavršavanje završio je na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu u klasi prof. S. Bujanović-Stanislav. Dobitnik je brojnih nagrada, a razvio je i bogatu koncertantnu karijeru. Član je Opere HNK u Zagrebu te je solistički nastupio u sljedećim operama: Gianni Schicchi  i La Boheme G. Puccinija, Carmen G. Bizeta, Mirjana J. Mandića. Zapaženu ulogu ostvario je kao Dulcamara u Ljubavnom napitku G.Donizettija, a istakli su se njegovi nastupi na Splitskom ljetu u operi Don Carlos G. Verdija.