Naslovnica » Kontakti

Kontakti

Narodno sveučilište Dubrava
Dječje kazalište Dubrava

Cerska 1, 10040 Zagreb
tel.: 01 2050 030
faks: 01 2910 487
OIB: 47521323377
e-mail: info@kazalistedubrava.hr
www.ns-dubrava.hr
www.kazalistedubrava.hr
Dramski studio
dramski.studio@kazalistedubrava.hr

___________________________

 

     

Viša stručna suradnica – voditeljica Dječjeg kazališta Dubrava
Sandra Banić  Naumovski
sandra.banic-naumovski@kazalistedubrava.hr 

Administrativni korespondent
Zlatan Kvočić
zlatan.kvocic@ns-dubrava.hr

Tehničar tona

Dino Čosić
dino.cosic@kazalistedubrava.hr

Tehničar rasvjete
Dominik Lenac Sanković
dominik.lenac@kazalistedubrava.hr 

__________________________