Čarobno dvorište u DKD-u!

Svake srijede u srpnju od 18 sati dječje kazališne predstave, a nakon završetka radionice

cijela priča... »